X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
زندگی اون بازی نیست که تاس خوب بیاری سعی کن تاس بد و خوب بازی کنی
یکشنبه 3 آذر‌ماه سال 1387
آموزش فنگ شویی(جلسه 2)

عناصر و چرخه ها:

امروز می خواهیم کمی در مورد عناصر و چرخه ها صحبت کنیم.در فرهنگ چین اعتقاد دارند که جهان و کائنات از پنج عنصر به وجود آمده اند. و میگویند که این پنج عنصر در همه جا وجود دارند و نقش خیلی مهمی در کیفیت انرژی یا همون چی دارن.این پنج تا عنصر به ترتیب:چوبه،آتشه،زمینه،فلز و آبه. این پنج تا عنصر قابلیت تبدیل به همدیگر را دارن،که چرخه هایی از این تبدیل به وجود می آید.چوب از نظر شکل:کشیده و بلنده.به سمت بالاست.مثل درخت،مثل گیاهی که به سمت بالا رشد می کند.آتش شکلش مثلثه.نوک تیزه.تمام چیزهای نوک تیز را عنصر آتش در نظر میگیرند.زمین به شکل مربعه و یا تمام چیزهایی که بر روی زمین یک حالت ایستایی پیدا می کنند.فلز،اشکال دایره ای و بیضی شکل هستند.آب معمولا اشکال انحنا دار و موجی شکل هستند.

 

از نظر رنگ:چوب سبزه.منظور از چوب گیاه زنده است،به همین دلیل رنگ سبز مورد نظره نه قهوه ای.آتش قرمزه.زمین زرد،کرم، بژ و قهوه ای کمرنگ.فلز: سفید و تمام رنگ های جلادار و متالیک،رنگ های که جلای فلزی دارند مثل نقره ای و طلایی.آب سیاهه،و سرمه ای و آبی پررنگ.

 

این عناصر به هم تبدیل می شوند.چوب آتش رو می سازد،آتش خاک رو،خاک فلز رو،فلز آب رو و آب هم چوب رو می سازد.این چرخه همیشه وجود دارد.این عناصر همدیگر را می سازند و برای اینکه یک انرژی خوبی در محیط داشته باشیم این عناصر باید به صورت متعادلی در محیط حضور داشته باشند.اگه هر کدام از این عناصر کم و زیاد شوند،انرژی ما دیگر شنگ چی نیست و تبدیل به شارچی میشود.

 

این عناصر رابطه دیگری هم باهم دارند و آن چرخه مخربه.آب آتشو خاموش می کنه.آتش فلز را ذوب می کند.فلز چوب را از بین می برد.چوب زمین را از بین می برد.و خاک آب را گل آلود می کند.

 

چرخه دیگر چرخه تحلیل برنده است.این چرخه عکس چرخه سازنده است.آتش چوب را تحلیل می برد.چوب آب را ضعیف می کند.آب فلز را،فلز خاک را،و خاک آتش را.

 

چرخه مخرب و تحلیل برنده تفاوت مهمی باهم دارند.چرخه مخرب انرژی مخرب و شاچی تولید می کند.ولی چرخه تحلیل برنده انرژی منفی ایجاد نمی کند.فقط عنصر مورد نظر را کمی ضعیف می کند.و در مواقعی که عنصری بیش از حد وجود دارد،ما از چرخه تحلیل برنده استفاده می کنیم تا بدون ایجاد انرژی مخرب تعادل را در محیط به وجود آوریم.

 

 

جلسه بعد مطلب مهمی در مورد جهات هشت گانه می گویم.می گویم که هر قسمتی از خانه تان مربوط به چه بخشی از زندگیتان است و هر کدام چه تاثیری بر زندگیتان دارند.